Szukaj

COVID-19 informacje ogólne

COVID-19 to choroba zakaźna wywołana wirusem nieco podobnym do tego, wywołującego grypę.  

Wirus SARS-CoV-2, potocznie nazywanym koronawirusem, rozprzestrzenia się drogą kropelkową poprzez ślinę lub wydzielinę z nosa, głównie gdy zarażona osoba kaszle i kicha lub też mówi. Z tego powodu ważne jest, aby kaszląc czy kichając zakrywać usta chusteczką, lub robić to w zgięcie łokcia, a nie w dłonie. Następnie natychmiast należy wyrzucić zużytą chusteczkę, nie odkładać np. do kieszeni czy torebki. Przestrzeganie zasad higieny chroni przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Należy często myć ręce wodą i mydłem przez około 30 sekund. Dobrze jest również odkażać ręcę płynami na bazie alkoholu o stężeniu 70%. Regularne mycie rąk mydłem i wodą oraz dezynfekcja niszczy wirusy, które mogą znajdować się na rękach. Ograniczenie dotykania oczu, nosa i ust jest bardzo ważne. Dotykając dłońmi wielu powierzchni i możemy zbierać wirusy z otoczenia. Zanieczyszczone ręce mogą przenieść wirusa do oczu, nosa lub ust. Stamtąd wirus może dostać się do organizmu. Ważne jest także izolowanie się od innych, aby zapobiec roznoszeniu wirusa. Jeśli przebywasz wśród ludzi np. wychodzisz do sklepu, zachowaj co najmniej 1 metr odległości od innych, a przede wszystkim od osób, które kaszlą lub kichają. Kiedy ktoś kaszle lub kicha, rozpyla kropelki płynu z nosa lub ust, które mogą zawierać wirusa.  

Czy kobiety w ciąży są bardziej narażone na COVID-19?

Obecnie dostępne dane nie potwierdzają jednoznacznie czy kobiety w ciąży mają większą szansę zachorowania na COVID-19 niż ogół społeczeństwa, ani czy w związku z tym istnieje większe prawdopodobieństwo poważnej choroby. Wciąż trwają badania w celu zrozumienia wpływu infekcji koronawirusem na kobiety w ciąży. Dane są ograniczone, ponieważ choroba znana jest od niedawna.  Wiadomo, że w organizmie kobiety ciężarnej zachodzi wiele zmian, które mogą zwiększać ryzyko niektórych infekcji. Dlatego ważne jest, aby kobiety ciężarne chroniły się przed zarażeniem i podjęły szczególne środki ostrożności w celu ochrony przed COVID-19.

Aby uniknąć infekcji:

  • Często myj ręce za pomocą mydła i wody lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu,
  • Pozostań w domu,
  • Unikaj ludzi chorych.

Jeśli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy tj.: znaczące pogorszenie samopoczucia, gorączkę, kaszel lub duszności niezwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym.

Czy jeśli jestem w ciąży i jestem chora na COVID-19 to wirus może się przenieść na płód lub noworodka?

Wciąż brak jest jednoznacznych dowodów naukowych, czy kobieta w ciąży z COVID-19 może przenosić wirusa, który powoduje COVID-19 na jej płód lub dziecko podczas ciąży lub porodu. Dotychczas niemowlęta urodzone przez matki zakażone COVID-19 nie wykazały pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. Wirusa nie znaleziono w próbkach płynu owodniowego lub mleku matki.

Czy kobiety w ciąży z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19 muszą rodzić przez cesarskie cięcie?

Nie. Zakażenie COVID-19 nie powinno być czynnikiem decydującym o wyborze drogi porodu. Rada WHO stwierdziła, że cesarskie cięcie powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to medycznie uzasadnione. Sposób urodzenia powinien być zindywidualizowany i oparty na wskazaniach medycznych. Lekarz decyduje o sposobie porodu, może on rozważyć poród drogą cięcia cesarskiego jako potencjalnie bezpieczniejszy ze względu na krótszy czas trwania akcji porodowej niż przy porodzie naturalnym, co może zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa drogą kropelkową.

Materiał stworzony na podstawie informacji dostępnych:

  • na stronie Światowej Organizacji Zdrowia https://www.who.int/ (dnia 31.03.2020)
  • na stronie Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/ (dnia 31.03.2020)
  • na stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/zdrowie (dnia 31.03.2020)
  • Ziarnik M i wsp. COVID-19 – epidemiologia, obraz kliniczny oraz postępowanie z ciężarną i noworodkiem; Standardy Medyczne/Pediatria 2020 t 17. DOI:10.17443/SMP2020.17.01