Jeżeli otrzymujesz nieodpowiednie newslettery, prawdopodobnie w Twoim profilu znajduje się błędny termin porodu lub błędna data urodzenia. Zaloguj się na swoje konto, wpisując adres e-mail i hasło użyte podczas rejestracji. Po zalogowaniu przejdź do sekcji „Mój profil”, gdzie możesz zmienić termin porodu/datę urodzenia swojego dziecka. 

Pamiętaj, że musisz ponownie wpisać swoje aktualne hasło, aby zaktualizować swoje dane.

Zobacz więcej podobnych pytań: Klub Enfamama