Tak. Enfamil jest również dostępny w wybranych krajach Europy, USA, Kanadzie, Ameryce Południowej i Azji.

Pamiętaj, że skład i treść etykiety produktów Enfamil w innych krajach czy regionach poza UE może się różnić ze względu na lokalne wymogi regulacyjne.

Zobacz więcej podobnych pytań: Produkty Enfamil