Szukaj

Uczę się poznawać moje rodzeństwo
Mam 3 miesiące skaczone mam starsze rodzeństwo każdego dnia uczę się ich poznawać i cieszyć się z nimi jak mnie rozbawić bym się cieszył i jak czuć się bezpiecznie mając starsze rodzeństwo.
Miasto: Kraków
Enfamil Premium MFGM 2, mleko następne. Stosowanie produktu jedynie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi. Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione.
0