Szukaj

MFGM – Wspiera rozwój mózgu

Struktura MFGM – naturalny składnik mleka matki – zawiera szereg bioaktywnych składników wspierających odpornośći stymulujących rozwój mózgu i centralnego układu nerwowego. Dzięki tym właściwościom rodzice, karmiąc dziecko mlekiem modyfikowanym wzbogaconym w MFGM, mogą wspierać rozwój poznawczy swojej pociechy.

Struktura MFGM (z ang. Milk Fat Globule Membrane), czyli trójwarstwowa białkowo-lipidowa błona otaczająca każdą kuleczkę tłuszczu mlecznego, jest naturalnym składnikiem mleka matki(8, 9). Wytwarzana jest przez gruczoły mlekowe. Ten naturalny składnik mleka kobiecego występuje także w mleku krowim. Obie frakcje MFGM są do siebie podobne nie tylko pod względem zawartości składników bioaktywnych, lecz przede wszystkim funkcjonalności(10, 11). Dzięki innowacji technologicznej możliwe jest teraz dodawanie do mleka modyfikowanego struktury MFGM z mleka krowiego, z zachowaniem jej bioaktywnych właściwości(5, 12, 13).

 

Badania naukowe potwierdzają, że dzięki swojemu bogatemu składowi – ponad 200 złożonych lipidów i białek(8, 9) – MFGM stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego(1-7) oraz wzmacnia odporność(1, 3). Rozwój psychoruchowy dzieci żywionych mlekiem modyfikowanym z MFGM jest zbliżony do tych obserwowanych u niemowląt karmionych piersią(2).

 

Czy wiesz, że w trakcie pierwszego roku życia niemowlęcia szczególnie szybko rozwija się jego mózg? Zwiększa swoją objętość o 175%(14), by w wieku dwóch lat osiągnąć aż 85% wielkości mózgu dorosłego człowieka(15). To właśnie rozwój tego organu, wraz z centralnym układem nerwowym, są kluczowe dla prawidłowego rozwoju poznawczego małego człowieka.

 

Złożone tłuszcze wchodzące w skład MFGM (m.in. gangliozydy(5, 6), fosfolipidy(5, 7) i sfingomielina(5, 16)) wspierają tworzenie otoczki tkanek nerwowych, niezbędnej do prawidłowego rozwoju struktury i czynności mózgu. Odpowiadają za wydajne przekazywanie impulsów nerwowych. Wspierają także mielinizację oraz odpowiadają za podtrzymanie populacji komórek nerwowych, co wpływa na prawidłowy rozwój układu nerwowego(1-7).

 

Badania z randomizacją (co znacznie zwiększa ich wiarygodność) potwierdzają, że suplementacja mleka modyfikowanego MFGM stymuluje rozwój mózgu i pomaga rozwijać u niemowląt funkcje poznawcze. Naukowcy z uniwersytetu w Umeå w Szwecji wykazali (Timby et. al., „The American Journal of Clinical Nutrition” 2014), że niemowlęta, których pokarmem w okresie do 6. miesiąca życia jest mleko modyfikowane wzbogacone w MFGM, w wieku 12 miesięcy rozwijają się równie dobrze pod względem poznawczym, co dzieci karmione mlekiem matki. Niemowlęta poddano ocenie wg skali Bayley III – to powszechnie używane narzędzie pozwalające ocenić rozwój poznawczy dziecka – głównie w zakresie komunikacji z otoczeniem i reakcji na różnego rodzaju bodźce. Wyniki oceny rozwoju niemowląt w grupie żywionej mlekiem modyfikowanym suplementowanym MFGM poprawiło ich wyniki poznawcze w stosunku do niemowląt z grupy kontrolnej oraz pozwoliło na uzyskanie wyników podobnych do niemowląt karmionych piersią(2).

 

Mleka modyfikowane mające w swoim składzie MFGM ze swoim bogactwem składników odżywczych pomagają niemowlętom prawidłowo się rozwijać. Ogólny rozwój był podobny do rozwoju dzieci karmionych mlekiem matki(2).

 

 

Referencje:

 

 1. Hernell O., Timby N., Domellöf M. i in.: Clinical benefits of milk fat globule membranes for infants and children. Journal of Pediatrics 2016;173S:S60–S65.
 2. Timby N., Domellof E., Hernell O. i wsp.: Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: A randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2014;99:860–868.
 3. Veereman-Wauters, G. et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition 28, 749–752 (2012).
 4. Gurnida, D. A., Rowan, A. M., Idjradinata, P., Muchtadi, D. & Sekarwana, N. Association of complex lipids containing gangliosides with cognitive development of 6-month-old infants. Early Hum. Dev. 88, 595–601 (2012).
 5. Dewettinck K., Rombaut R., Thienpont N., Le T.T., Messens K., Van Camp J.: Nutritional and technological aspects of milk fat globule membrane. International Dairy Journal 2008;18:436–457.
 6. McJarrow P., Schnell N., Jumpsen J., Clandinin T.: Influence of dietary gangliosides on neonatal brain development. Nutr Rev 2009;67(8):451–463.
 7. Quarles R.H., i in. w: Siegel G.J., Albers R.W., Brady S.T., et al., eds. Basic Neurochemistry, Molecular, Cellular, and Medical Aspects. 7th ed. London: Elsevier; 2006:51–71.
 8. Lopez C., Menard O.: Human milk fat globules: polar lipid composition and in situ structural investigations revealing the heterogeneous distribution of proteins and the lateral segregation of sphingomyelin in the biological membrane. Colloids Surf B Biointerfaces 2011, 83:29-41.
 9. Heid H.W., Keenan T.W.: Intracellular origin and secretion of milk fat globules. Eur J Cell Biol 2005, 84:245-258.
 10. Timby N., Hernell O., Vaarala O., Melin M., Lonnerdal B., Domellof M.: Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015, 60:384–389.
 11. Billeaud C., Puccio G., Saliba E., Guillois B., Vaysse C., Pecquet S., Steenhout P.: Safety and Tolerance Evaluation of Milk Fat Globule Membrane-Enriched Infant Formulas: A Randomized Controlled Multicenter Non-Inferiority Trial in Healthy Term Infants. Clinical Medicine Insights: Pediatrics 2014, 8:51–60.
 12. Vance J.E., Campenot R.B., Vance D.E.: The synthesis and transport of lipids for axonal growth and nerve regeneration. Biochim Biophys Acta 2000, 1486:84-96.
 13. Lönnerdal B.: Infant formula and infant nutrition: bioactive proteins of human milk and implications for composition of infant formulas. Am J Clin Nutr 2014, 99:712S-717S.
 14. Dobbing J., Sands J.: Quantitative growth and development of human brain. Arch Dis Child. 1973 Oct;48(10):757–67.
 15. Murray R. The sensory and motor experiences associated with feeding, the type, variety, and timing of foods, their flavors, smells, and textures, as well as the social and emotional context of feeding, all contribute substantially to cognitive, social, and emotional maturation. Ann Nutr Metab. 2017;70(S3):38-46. doi:10.1159/000479246
 16. Rueda R.: The role of dietary gangliosides on immunity and the prevention of infection. Br J Nutr 2007;98 (suppl 1):S68–73.
Enfamil Polska Enfamil Polska