Szukaj

MFGM – Naturalny składnik mleka matki

Najlepszym pokarmem dla niemowląt zapewniającym ich prawidłowy i optymalny rozwój jest mleko matki, nazywane złotym standardem. W składzie kobiecego mleka występuje struktura MFGM (z ang. Milk Fat Globule Membrane). Jest to błona otaczająca każdą kuleczkę tłuszczu mlecznego(1, 2). Zawiera aż ponad 200 różnych złożonych lipidów i białek(1, 2). MFGM – jako naturalny składnik mleka matki(1, 2) – ma kluczowe znaczenie w rozwoju niemowląt i dzieci. Badania potwierdzają, że wzmacnia odporność(3, 4) i stymuluje rozwój mózgu(3-6).

 

MFGM jest trójwarstwową białkowo-lipidową błoną otaczającą każdą pojedynczą kuleczkę tłuszczu mleka kobiecego(1, 2). Struktura MFGM wydzielana jest w piersi w czasie laktacji i pochodzi z nabłonka gruczołu sutkowego(1, 2). MFGM składa się z ponad 200 różnych lipidów i białek(1, 2). Dzięki swojej specyficznej budowie korzystnie wpływa na budowę systemu immunologicznego, czyli wzmacnia odporność niemowlęcia(3, 4). Stymuluje także rozwój układu nerwowego i mózgu w jego pierwszych miesiącach życia(3-6).

 

Struktura MFGM, będąca składnikiem mleka kobiecego, jest także obecna w mleku krowim. MFGM w mleku krowim wykazuje podobne właściwości do tych zaobserwowanych dla MFGM zawartym w mleku kobiecym(7, 8). Do niedawna producenci mlek modyfikowanych nie potrafili utrzymać w procesie produkcyjnym MFGM z zachowaniem bioaktywnych właściwości tej struktury(9, 10, 11). Teraz, dzięki innowacji technologicznej w produkcji mleka, jest możliwe dodawanie MFGM do mleka modyfikowanego. Dzięki temu mleko modyfikowane zostało wzbogacone w ważne, bioaktywne składniki, które sprawiają, że jest ono funkcjonalnie jeszcze bliższe ideału – mleku matki.

 

Znaczenie zdrowotne MFGM wynika z bogatego składu jej struktury – złożonych lipidów i bioaktywnych białek. Lipidy złożone, w tym głównie: gangliozydy(10, 12), fosfolipidy(10, 13) i sfingomielina(10, 14) wspierają tworzenie otoczki mielinowej tkanek nerwowych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju mózgu. Odpowiadają również za wydajne przekazywanie impulsów nerwowych. W trakcie pierwszych dwóch latach życia dziecka szczególnie szybko rozwija się mózg, który w tym czasie osiąga 85 proc. masy mózgu dorosłego człowieka(15). Białka zawarte w MFGM z kolei wspomagają kształtowanie odporności(3, 4), wykazują działanie przeciwbakteryjne(16) i przeciwzapalne(17, 18, 19).

 

Korzystny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka wzbogacania mleka modyfikowanego w MFGM dotychczas zweryfikowano w kilku badaniach klinicznych. Obecnie trwają kolejne. W badaniach wykazano, że suplementacja MFGM wpływa na zmniejszenie u niemowląt ryzyka zapalenia ucha środkowego(7), poprawia koordynację ruchową i rozwój poznawczy (porównywalnie z dziećmi karmionymi piersią)(5), zmniejsza częstość występowania biegunki(20) i skraca ilość dni z gorączką w trakcie infekcji(4). We wszystkich badaniach zaobserwowano bardzo dobrą tolerancję mlek modyfikowanych wzbogaconych w MFGM oraz porównywalne z grupą kontrolną procesy wzrastania.

 

Badania kliniczne wykazały(4, 5, 7, 20), że rozwój maluszków żywionych mlekiem modyfikowanym wzbogaconym w MFGM jest zbliżony do tego obserwowanego u niemowląt karmionych piersią.

Dowiedz się więcej: www.enfamil.pl

 

Referencje:

 1. Lopez C., Menard O.: Human milk fat globules: polar lipid composition and in situ structural investigations revealing the heterogeneous distribution of proteins and the lateral segregation of sphingomyelin in the biological membrane. Colloids Surf B Biointerfaces 2011, 83:29-41.
 2. Heid H.W., Keenan T.W.: Intracellular origin and secretion of milk fat globules. Eur J Cell Biol 2005, 84:245-258.
 3. Hernell O., Timby N., Domellöf M. i in.: Clinical benefits of milk fat globule membranes for infants and children. Journal of Pediatrics 2016;173S:S60-S65.
 4. Veereman-Wauters, G. et al. Milk fat globule membrane (INPULSE) enriched formula milk decreases febrile episodes and may improve behavioral regulation in young children. Nutrition 28, 749–752 (2012).
 5. Timby N., Domellof E., Hernell O. i wsp.: Neurodevelopment, nutrition, and growth until 12 mo of age in infants fed a low-energy, low-protein formula supplemented with bovine milk fat globule membranes: A randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2014;99:860-868.
 6. Gurnida, D. A., Rowan, A. M., Idjradinata, P., Muchtadi, D. & Sekarwana, N. Association of complex lipids containing gangliosides with cognitive development of 6-month-old infants. Early Hum. Dev. 88, 595–601 (2012).
 7. Timby N., Hernell O., Vaarala O., Melin M., Lonnerdal B., Domellof M.: Infections in infants fed formula supplemented with bovine milk fat globule membranes. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015, 60:384–389.
 8. Billeaud C., Puccio G., Saliba E., Guillois B., Vaysse C., Pecquet S., Steenhout P.: Safety and Tolerance Evaluation of Milk Fat Globule Membrane-Enriched Infant Formulas: A Randomized Controlled Multicenter Non-Inferiority Trial in Healthy Term Infants. Clinical Medicine Insights: Pediatrics 2014, 8:51–60.
 9. Lönnerdal B.: Infant formula and infant nutrition: bioactive proteins of human milk and implications for composition of infant formulas. Am J Clin Nutr 2014, 99:712S-717S.
 10. Dewettinck K., Rombaut R., Thienpont N., Le T.T., Messens K., Van Camp J.: Nutritional and technological aspects of milk fat globule membrane. International Dairy Journal 2008;18:436–457.
 11. Vance J.E., Campenot R.B., Vance D.E.: The synthesis and transport of lipids for axonal growth and nerve regeneration. Biochim Biophys Acta 2000, 1486:84-96.
 12. McJarrow P., Schnell N., Jumpsen J., Clandinin T.: Influence of dietary gangliosides on neonatal brain development. Nutr Rev 2009;67(8):451–463.
 13. Wurtman R.J.: Synapse formation and cognitive brain development: effect of docosahexaenoic acid and other dietary constituents. Metabolism. 2008;57(Suppl 2):S6–10.
 14. Quarles R.H., i in. w: Siegel G.J., Albers R.W., Brady S.T., et al., eds. Basic Neurochemistry, Molecular, Cellular, and Medical Aspects. 7th ed. London: Elsevier; 2006:51–71.
 15. Murray R. The sensory and motor experiences associated with feeding, the type, variety, and timing of foods, their flavors, smells, and textures, as well as the social and emotional context of feeding, all contribute substantially to cognitive, social, and emotional maturation. Ann Nutr Metab. 2017;70(S3):38-46. doi:10.1159/000479246
 16. Clare, Debra A.; Zheng, Zuoxing; Hassan, Hosni M.; Swaisgood, Harold E.; Catignani, George L. (1 January 2008). Antimicrobial properties of milkfat globule membrane fractions. Journal of Food Protection. 71 (1): 126–133. doi:10.4315/0362-028X-71.1.126.
 17. Sheng Y.H., Triyana S., Wang R., Das I., Gerloff K., Florin T.H., Sutton P., McGuckin M.A.: MUC1 and MUC13 differentially regulate epithelial inflammation in response to inflammatory and infectious stimuli. Mucosal Immunol 2013;6(10):557–568.
 18. Hettinga K., van Valenberg H., de Vries S., Boeren S., van Hooijdonk T., van Arendonk J., Vervoort J.: The Host Defense Proteome of Human and Bovine Milk. PLoS One 2011;6:e19433.
 19. Zhang D., Wen J., Zhou J., Cai W., Qian L. Milk Fat Globule Membrane Ameliorates Necrotizing Enterocolitis in Neonatal Rats and Suppresses Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Response in IEC-6 Enterocytes. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 2019; doi: 10.1002/jpen.1496.
 20. Zavaleta N., Kvistgaard A. , Graverholt G., Respicio G., Guija H., Valencia, V. Efficacy of an MFGM-enriched complementary food in diarrhea, anemia, and micronutrient status in infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2011; 53: 561–568.
 

Podobne artykuły

Jak wprowadzić mleko następne do diety

Położna radzi jak najbezpieczniej wprowadzić do diety dziecka mleko modyfikowane? Rezygnacja z karmienia piersią i przejście na żywienie maluszka mlekiem...

Czytaj więcej

Enfamil Polska Enfamil Polska