Szukaj

Badanie GBS w ciąży – sprawdź, czym jest i czy powinnaś je wykonać

 

Badanie GBS w ciąży jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa dziecka w czasie porodu i powinno być wykonane między 35. a 37. tygodniem ciąży. Badania tego nie należy mylić z ogólnym mikrobiologicznym badaniem dla kobiet ciężarnych przed porodem, a rekomendacji do jego wykonania nie wolno bagatelizować. Sprawdź, na czym polega badanie GBS w ciąży, gdzie je wykonać i jak się do niego przygotować.

 

Na czym polega badanie GBS w ciąży

 

Badanie GBS w ciąży ma na celu sprawdzenie, czy w drogach rodnych kobiety znajdują się bakterie paciorkowca z grupy B, których obecność coraz częściej jest stwierdzana w testach przesiewowych. Jest to badanie mikrobiologiczne polegające na pobraniu z pochwy i odbytu wymazu, który następnie sprawdzany jest w laboratorium pod kątem obecności bakterii paciorkowca Streptococcus agalactie. Ten rodzaj bakterii występuje u około 30 procent ludzi w narządach wewnętrznych i na skórze i o ile dorosłym nosicielom nie wyrządza on krzywdy, to może być bardzo niebezpieczny dla dziecka, które zakazić się może paciorkowcem B podczas porodu. Badanie GBS pozwala ocenić, czy bakterie paciorkowca są obecne w drogach rodnych – jeśli tak, istnieje 70 procent ryzyka, że dziecko zakazi się nimi podczas porodu. Badanie GBS należy wykonać między 35. a 37. tygodniem ciąży i w razie dodatniego wyniku podjąć odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie porodu. Badanie GBS jest czym innym niż standardowe badanie mikrobiologiczne czystości pochwy i niestety nie jest refundowane przez NFZ, mimo że od 1996 roku jego wykonanie zaleca Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów, wykonywanie przesiewowych badań GBS rekomenduje także lekarzom Polskie Towarzystwo Ginekologiczne[i]. Koszt badania GBS jest jednak niewielki i można je wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, gdzie pobrany zostanie wymaz i wysłany do odpowiedniego laboratorium.

 

Dlaczego bakterie paciorkowca Streptocossus są groźne dla dziecka?

 

Noworodek nie ma jeszcze w pełni wykształconej odporności, dlatego chorobotwórcze bakterie paciorkowca są dla niego bardzo niebezpieczne, zarówno w końcowym etapie ciąży, jak i w trakcie porodu. W rzadkich przypadkach paciorkowce z grupy B mogą spowodować zapalenie błon płodowych, wcześniejsze pęknięcie błon płodowych, a nawet przedwczesny poród[ii]. Największe zagrożenie stwarzają jednak dla dziecka podczas porodu, kiedy może dojść do zachłyśnięcia się noworodka zakażonym płynem owodniowym, co może prowadzić do chorób układu oddechowego, zapalenia płuc i rozwoju posocznicy (sepsy), a także do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. To poważne zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka, dlatego badanie GBS w ciąży należy koniecznie wykonać w przepisowym czasie, by móc w razie dodatniego wyniku podjąć odpowiednie kroki zaradcze.

 

Jak wygląda badanie GBS?

 

Badanie GBS polega na pobraniu wymazu z dolnej części pochwy i odbytu. Wymaz pobrany zostaje w trakcie standardowego badania ginekologicznego, można też pobrać go samodzielnie, używając w tym celu specjalnych wacików (do kupienia w aptece) i dostarczyć do laboratorium. To ważne, by pobrać wymaz z obu miejsc (pochwy i odbytu), ponieważ w czasie porodu paciorkowce mogą przemieścić się z nich do dróg rodnych. W razie wyniku dodatniego, co dotyczy około 30 procent przyszłych mam, warto powtórzyć badanie, pobierając ponownie wymaz z odbytu i próbkę moczu. Pozwoli to dokładnie określić miejsce skolonizowane przez bakterie, tak by móc podąć odpowiednie kroki w czasie porodu. Przy potwierdzonym wyniku dodatnim badania GBS w trakcie porodu podawane są osłonowo antybiotyki – penicylina G lub ampicylina, które należy zacząć podawać na co najmniej 4 godziny przed zakończeniem porodu. Ma to na celu ochronę dziecka przed zakażeniem groźnym szczepem paciorkowca.

 

Badanie GBS – jak się przygotować?

 

Badanie GBS nie wymaga specjalnych przygotowań. Na wizytę lekarską należy zgłosić się między 35. a 37. tygodniem ciąży. Lekarz pobierze wymaz i to wszystko – później należy jedynie zaczekać na wynik badania, który zazwyczaj jest dostępny już kolejnego dnia. Należy jedynie pamiętać, by w przypadku wcześniejszej konieczności kuracji antybiotykami zgłosić się na badanie GBS przynajmniej 7 dni po jej zakończeniu. Jeśli badanie wykonane będzie wcześniej niż po upływie 7 dni od antybiotykoterapii, wynik może być fałszywie ujemny.

Co ważne, w przypadku dodatniego wyniku posiewu mama nie otrzyma od lekarza recepty na antybiotyk. Te leki stosowane są w czasie ciąży jedynie w razie absolutnej konieczności ze względu na zdrowie matki, a tu nie zachodzi taki przypadek. Wystarczającym zabezpieczeniem dla dziecka będzie podanie antybiotyków w czasie porodu.

 

[i]               American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)

[ii]              M. Zaleska-Szczygieł, Ciąża u człowieka – przebieg i higiena

Enfamil Polska Enfamil Polska